Julrim - Bok - Anders Johansson - Den Glömda Armén

Bok - Anders Johansson - Den Glömda Armén julrim
Datum: 2020-12-27
Tack: hrm
Sök: Bok - Anders Johansson - Den Glömda Armén
Kategori: Böcker & Tidningar
 
0
 
0

Det neutrala landet
Vars regering inte agerade
Kläckte en plan det
Som tyskarna inte hanterade